Salg

 • Dancontainer er i stand til, at leverer standard containere fra dag til dag.
 • Vi sørger gerne for levering overalt i Danmark.

Salgsbetingelser

 • Ordredatoen er gældende for købers overtagelse af det solgte, som herefter henstår for købers regning og risiko.
 • Sælger har herefter ret til at debitere eventuelle omkostninger, så som pladsleje, handling m.m., der måtte påløbe inden udlevering finder sted. Køber overtager det solgte, som det er, hvor det er. Handelen er bindende for køber, der samtidig er forpligtet til at overholde de betingelser for betalingen, der er aftalt.
 • Med mindre andet er aftalt overtages det købte som beset. Evt. indsigelse mod det købte og krav mod sælger i den anledning skal anmeldes skriftligt inden 8 dage fra levering/overtagelse.
 • Overholdes betalingsbetingelserne ikke, kan sælger uden forudgående varsel, ophæve handelen, videresælge det solgte og gøre krav på erstatning for eventuelle tab herved. Sælger beholder ejendomsretten til det solgte indtil dette er betalt fuldt ud af køber.
 • Køber må ikke forandre, eksportere, pantsætte eller videresælge det købte, før hele betalingen er erlagt.

Depoter

 • København
 • Odense
 • Aarhus
 • Fredericia
 • Aalborg
 • Esbjerg
 • Kolding
 • Aabenraa

København

DanContainer A/S
Orient Plads 1, Mezz.
DK-2150  Nordhavn
Danmark

Tlf. +45 7023 4100
cph@dancontainer.dk

Aarhus

DanContainer A/S
Javavej 1
DK-8000 Aarhus
Danmark

Tlf. +45 8678 5300
aar@dancontainer.dk